Centrum Medyczne Promed w zakresie badania audiometrii w Jeleniej Górze udziela świadczeń w ramach konsultacji laryngologicznej, prywatnych ubezpieczeń medycznych oraz komercyjnie.

Audiometria jest to metoda badania słuchu. Za jej pomocą oceniane jest przewodnictwo powietrzne i kostne, które przedstawione zostaje na wykresie graficznym zdolności słyszenia. Krzywe audiometryczne mają na celu zobrazowanie schorzenia i wielkości ubytków słuchu oraz stanowią podstawę ewentualnego leczenia i doboru aparatu słuchowego.

Najczęściej wykonywanym badaniem audiometrycznym jest audiometria tonalna. Polega ona na umieszczeniu pacjenta w specjalnie izolowanym i wytłumionym pomieszczeniu oraz sprawdzeniu jego reakcji na słyszane dźwięki. Dźwięki te są generowane z maszyny zwanej audiometrem do specjalnych słuchawek. Reakcje pacjenta mierzone są w wielu częstotliwościach i natężeniach dźwięku. Badanie trwa około 30 minut i powinno być poprzedzone konsultacją laryngologiczną. Nie wymaga ono wcześniejszego przygotowania.

Centrum Medyczne Promed dysponuje Audiometrem diagnostycznym Cello Areo przeznaczonym do przeprowadzania szybkich i dokładnych badań na przewodnictwo powietrzne i kostne.

Wskazania do badania audiometrii:

  • Niedosłuch odbiorczy
  • Niedosłuch przewodzeniowy z płynem w jamie bębenkowej
  • Niedosłuch przewodzeniowy przy złej drożności trąbki słuchowej
  • Niedosłuch przewodzeniowy z brakiem możliwości oceny jego przyczyn
  • Niedowład nerwu twarzowego

Cennik usług komercyjnych:

Audiometria

70 zł