Poradnia podstawowej opieki zdrowotnej w ramach NFZ czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00-18.00

Centrum Medyczne Promed świadczy kompleksowe usługi w ramach podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci i dorosłych realizowane w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Podstawowa opieka zdrowotna obejmuje świadczenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarki środowiskowej oraz położnej środowiskowej. W ramach POZ udzielane są porady lekarskie, wykonywane drobne zabiegi, przeprowadzane badania profilaktyczne, szczepienia ochronne, a także wizyty patronażowe. Organizowane są również programy przesiewowych badań profilaktycznych.

Jak zostać pacjentem Centrum Medycznego Promed?

Aby zostać pacjentem Centrum Medycznego Promed wystarczy zgłosić się do rejestracji przychodni z dowodem tożsamości. Pracownicy rejestracji w oparciu o Państwa dane uzupełnią oraz wydrukują deklarację zapisu. Od chwili złożenia podpisu na deklaracji stają się Państwo pacjentem przychodni Promed. Zmiana przychodni nastąpi automatycznie, w związku z tym nie będą Państwo zmuszeni do wypisania się z dotychczasowej przychodni.

Osoba zapisująca się do przychodni musi być objęta ubezpieczeniem zdrowotnym lub posiadać dokument potwierdzający prawo do takiego ubezpieczenia w sytuacji, w której elektroniczny system uprawnień świadczeniobiorców (eWUŚ) takiego ubezpieczenia nie potwierdza.

Zasady rejestracji do POZ

 • Rejestracja pacjentów odbywa się od poniedziałku do piątku

 • Pacjent może zarejestrować się telefonicznie, za pomocą rejestracji online, osobiście w przychodni lub za pośrednictwem osób trzecich

 • Rejestracja osobista odbywa się w godzinach pracy przychodni, tj. od 8:00-18:00

 • Rejestracja telefoniczna możliwa jest w godzinach 7:30-18:00 pod numerem telefonu 75 64 17 100

 • Wizyta może odbyć się w formie konsultacji lekarskiej w przychodni lub w formie teleporady

 • Pacjenci przyjmowani są na wizyty lekarza POZ w tym samym dniu, w którym dokonują rejestracji

 • W uzasadnionych przypadkach (np. jeśli zabraknie miejsc do lekarzy POZ na dany dzień) pacjent może zarejestrować się na wizytę w późniejszym terminie

Lekarze POZ

Lek. Jarosław Niziołek
Specjalizacja: Choroby wewnętrzne
Lek. Piotr Dusza
Specjalizacja: Choroby wewnętrzne, Medycyna rodzinna
Lek. Wiesława Wolska
Specjalizacja: Choroby wewnętrzne
Lek. Iwona Celej
Specjalizacja: Choroby wewnętrzne, Nefrologia
Lek. Jadwiga Wilczyńska–Zajgner
Specjalizacja: Choroby wewnętrzne, Anestezjologia
Lek. Iwona Janczewska
Specjalizacja: Choroby wewnętrzne
Lek. Kamila Janiak – Wojtyra
Specjalizacja: Medycyna rodzinna

Pediatrzy POZ

Lek. Ewa Chmurzyńska
Specjalizacja: Medycyna rodzinna, Pediatria
Lek. Bogumiła Stankiewicz
Specjalizacja: Pediatria
Dr n. med. Zdzisława Piotrowska-Gede
Specjalizacja: Pediatria

Zadaniem pielęgniarki środowiskowej jest opieka nad pacjentem, w szczególności wykonywanie szeregu pielęgnacyjnych czynności medycznych, diagnoza i leczenia pacjenta w ograniczonym zakresie, jak również edukacja pacjenta celem nauczenia postępowania i życia z określoną dolegliwością. Pielęgniarka środowiskowa może wystawiać skierowania na badania diagnostyczne, recepty na niektóre leki oraz zlecenia na zaopatrzenie w określone wyroby medyczne. Pielęgniarka POZ prowadzi również ocenę prawidłowości rozwoju fizycznego dzieci (do 18 roku życia) na podstawie testów przesiewowych w czasie wizyt patronażowych.

Pielęgniarka środowiskowa realizuje swoje zadania na podstawie skierowania od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Główne świadczenia medyczne wykonywane przez pielęgniarkę POZ:

 • podawanie leków różnymi drogami i technikami zleconymi przez lekarza (zastrzyki, iniekcje dostawowe, iniekcje domięśniowe, wlewy dożylne)

 • zdejmowanie szwów

 • cewnikowanie i płukanie pęcherza

 • wykonywanie zabiegów pielęgnacyjno-leczniczych w przetokach i ranach trudno gojących się, odleżynach, oparzeniach, otarciach oraz u pacjentów ze stomią

 • wykonywanie inhalacji

Pielęgniarki POZ:

 1. Piel. Zofia Piotrowska

 2. Piel. Grażyna Grzesiuk

Zadaniem położnej środowiskowej jest opieka pielęgnacyjna, położnicza i ginekologiczna, nad kobietami w każdym wieku, a także opieka nad noworodkami do drugiego miesiąca życia. Wizyta położnej POZ może odbyć się zarówno w warunkach ambulatoryjnych w przychodni, jak również w domu pacjentki (wizyta patronażowa i profilaktyczna). Położna środowiskowa prowadzi również edukację zdrowotną i udziela rodzicom porad w zakresie pielęgnacji noworodka, karmienia piersią, szczepień ochronnych dziecka oraz badań profilaktycznych.

Opieka położnej podczas ciąży

Jednym z zadań położnej środowiskowej jest opieka nad kobietami w okresie ciąży. Wizyty położnej POZ mają na celu rozpoznanie problemów zdrowotnych przyszłej mamy, planowanie i realizację świadczeń profilaktycznych, a także edukację ciężarnych kobiet przygotowującą do porodu i rodzicielstwa.

Opieka położnej nad noworodkami

Do drugiego miesiąca życia dziecka położna POZ wykonuje 4–6 wizyt patronażowych. Badania przeprowadzane są w obecności opiekunów w domu dziecka. Pierwsza wizyta odbywa się nie później niż 48 godzin po opuszczeniu szpitala przez matkę i dziecko.

Położna POZ:

 1. Małgorzata Sarapata - Perdek

Centrum Medyczne Promed realizuje szczepienia ochronne obowiązkowe i fakultatywne. Szczepienia zarówno dzieci, jak i dorosłych stanowią ważny element profilaktyki zdrowotnej człowieka. Pozwalają one uniknąć chorób zakaźnych, które mogą nieść ze sobą ryzyko ciężkiego przebiegu, groźnych powikłań, a nawet zgonu.

Szczepienia obowiązkowe

Szczepienia obowiązkowe są dla pacjenta bezpłatne. Finansowane są one z budżetu Ministerstwa Zdrowia. Szczepienia obowiązkowe realizowane są do 19 roku życia oraz u osób dorosłych szczególnie narażonych. Zaliczamy do nich szczepienia przeciw:

 • gruźlicy

 • wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (wzw B)

 • błonicy, tężcowi i krztuścowi

 • ostremu nagminnemu porażeniu dziecięcemu

 • inwazyjnemu zakażeniu Haemophilus influenzae typu B (Hib)

 • odrze, śwince, różyczce, pneumokokom, ospie wietrznej (w grupach ryzyka)

Szczepienia fakultatywne

Do szczepień zalecanych, które nie podlegają refundacji, należą szczepionki przeciw:

 • wirusowemu zapaleniu wątroby typu A (wzw A)

 • wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (osoby narażone na zakażenie)

 • ospie wietrznej, grypie, rotawirusom, pneumokokom (osoby urodzone przed 2017 r.)

 • meningokokom

 • ludzkiemu wirusowi brodawczaka (HPV)

 • kleszczowemu zapaleniu mózgu,

 • cholerze, durowi brzusznemu, wściekliźnie, żółtej gorączce

Kiedy powinniśmy się zaszczepić?

Poniżej przedstawiamy Kalendarz Szczepień na 2022 rok, który zwiera wykaz obowiązkowych i zalecanych szczepień oraz zasady ich przeprowadzania:

Szczepienia przed podróżą

Centrum Medyczne Promed realizuje obowiązkowe i zalecane szczepienia przed podróżą w ramach Poradni Medycyny Podróży

Szczepienia przeciwko COVID-19

Centrum Medyczne Promed zaprasza wszystkich chętnych na szczepienie przeciwko COVID-19 pierwszą, drugą i trzecią dawką.

W soboty, niedziele i dni świąteczne, a także w dni powszednie po godzinie 18:00 porad lekarskich oraz usług pielęgniarskich udziela Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej przy ulicy Ogińskiego 6 w Jeleniej Górze w ramach nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej. Telefon kontaktowy: 75 75 37 335 oraz 75 785 662 502.

Dzieciom do 1-go roku życia porad lekarskich udziela Dziecięca Izba Przyjęć w Wojewódzkim Centrum Szpitalnym Kotliny Jeleniogórskiej przy ulicy Ogińskiego 6 w Jeleniej Górze.