Centrum Medyczne Promed realizuje świadczenia zdrowotne w ramach prywatnych ubezpieczeń medycznych we współpracy z firmami:

Rejestracja do laboratorium i na badanie RTG w ramach prywatnego ubezpieczenia medycznego

Na badania laboratoryjne oraz badania rentgenowskie w ramach prywatnych ubezpieczeń medycznych obowiązuje wcześniejsza rejestracja. Po przybyciu do placówki należy stawić się w rejestracji, celem zweryfikowania, czy dane świadczenie medyczne znajduje się w pakiecie Państwa ubezpieczenia. Pracownik rejestracji może dokonać takiej weryfikacji tylko w dniu wykonania badania.

Na badania laboratoryjne oraz badania RTG w ramach prywatnych ubezpieczeń medycznych każdorazowo obowiązuje skierowanie.

Rejestracja na konsultację lekarską / badanie diagnostyczne  w ramach prywatnego ubezpieczenia medycznego

Chcąc zarejestrować się konsultację lekarską lub badanie diagnostyczne prosimy o kontakt z rejestracją pod numerem telefonu 75 64 17 100, osobiście w placówce lub korzystając z rejestracji internetowej.