Centrum Medyczne Promed w zakresie badania Holtera w Jeleniej Górze udziela świadczeń w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia na podstawie skierowania wewnętrznego od lekarza kardiologa, prywatnych ubezpieczeń medycznych oraz komercyjnie.

Wyróżniamy dwa rodzaje badań Holtera: Holter EKG oraz Holter ciśnieniowy.

Badanie Hotlera EKG jest jednym z rodzajów badania EKG i wykonywane jest przy zaburzeniach rytmu serca oraz przy podejrzeniu nieprawidłowości w działaniu układu sercowo-naczyniowego. Holter serca rejestruje nieprzerwanie pracę serca, tym samym pozwala przeanalizować jego rytm i ewentualnie występujące nieprawidłowości. Badanie przeprowadza się poprzez umieszczenie na klatce piersiowej pacjenta niewielkiego aparatu z elektrodami. O ile badanie EKG w wersji klasycznej trwa kilka minut, o tyle badanie Holtera EKG trwa od 24 godzin do nawet 5 dni. Jest ono nieinwazyjne i bezbolesne dla pacjenta, a także nie wymaga specjalnego przygotowania. W przypadku mężczyzn wskazane jest wygolenie klatki piersiowej.

Badanie Holtera ciśnieniowego to metoda automatycznego mierzenia ciśnienia krwi. W ciągu 24 godzin aparat rejestruje wyniki pomiaru ciśnienia tętniczego w kilkunastominutowych odstępach czasu. Klasyczny pomiar ciśnienia w gabinecie lekarskim często wiąże się z ryzykiem błędu, gdyż nie jest to sytuacja komfortowa dla pacjenta, co przekłada się niekiedy na reakcję stresową i wzrost ciśnienia nieodzwierciedlający jego faktycznej wartości. Dlatego często lekarz kardiolog w celu pogłębionej diagnozy i szczegółowej kontroli ciśnienia tętniczego pacjenta zaleca przeprowadzenia całodobowego monitorowania ciśnienia krwi. Po przeprowadzonym badaniu wskazane jest odbycie konsultacji wyniku z lekarzem prowadzącym.

Wskazania do badania Holtera EKG:

  • Arytmia
  • Zaburzenia rytmu serca, kołatanie serca, nierówne bicie serca
  • Omdlenia, zasłabnięcia, zawroty głowy
  • Inne dolegliwości sercowe

Wskazania do badania Holtera ciśnieniowego:

  • Kontrola ciśnienia tętniczego
  • Podejrzenie nadciśnienia tętniczego
  • Ocena skuteczności leczenia nadciśnienia tętniczego
  • Zmiany i wahania dobowe ciśnienia tętniczego

Cennik usług komercyjnych:

Badanie Holtera EKG – 24h

180 zł

Badanie Holtera EKG – 48h

250 zł

Badanie Holtera EKG – 72h

400 zł

Badanie Holtera EKG – 5 dni

600 zł

Badanie Holtera Ciśnieniowego – 24h

180 zł