Centrum Medyczne Promed w zakresie badania próby wysiłkowej w Jeleniej Górze udziela świadczeń w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia na podstawie skierowania od lekarza NFZ oraz prywatnych ubezpieczeń medycznych i komercyjnie na podstawie wewnętrznego zlecenia lekarskiego.

Lekarze wykonujący badanie próby wysiłkowej w Jeleniej Górze

Próba wysiłkowa, zwana inaczej EKG wysiłkowym jest badaniem, którego celem jest ocena wydolności fizycznej organizmu. Podczas badania analizowana jest praca serca, przepływ krwi i zapotrzebowanie na tlen w obliczu wzmożonej aktywności fizycznej. W trakcie badania wysiłkowego zmiany kontrolowane są w czasie rzeczywistym wraz ze zwiększaniem i zmniejszaniem intensywności pracy pacjenta.

Na badanie próby wysiłkowej kierowane są osoby z problemami kołatania serca, odczuwające ból w klatce piersiowej oraz doświadczające widocznych zaburzeń rytmu serca, których to zmian nie wykazuje EKG spoczynkowe. Ponadto zaleca się wykonanie badania EKG wysiłkowego osobom, które na co dzień narażają swój organizm na duże obciążenie i wysiłek.

Próba wysiłkowa jest badaniem nieinwazyjnym i bezbolesnym, przeprowadzanym na bieżni, w ramach diagnostyki kardiologicznej. Trwa ona od kilku do kilkunastu minut, a czas jej trwania zależny jest od kondycji fizycznej pacjenta i zaawansowania ewentualnej choroby. Na badanie pacjent powinien stawić się w luźnym stroju i butach sportowych. W przypadku mężczyzn wskazane jest wygolenie klatki piersiowej.

Wskazania do próby wysiłkowej na bieżni:

  • Niedomykalność zastawki aortalnej serca
  • Blok serca
  • Niestabilna choroba wieńcowa
  • Kołatanie serca
  • Zaburzenia rytmu serca
  • Bóle w klatce piersiowej

Cennik usług komercyjnych:

Próba wysiłkowa

280 zł