Centrum Medyczne Promed w zakresie Poradni Onkologicznej w Jeleniej Górze udziela świadczeń zdrowotnych komercyjnie.

Lekarze przyjmujący w ramach Poradni Onkologicznej w Jeleniej Górze

Poradnia Onkologiczna Centrum Medycznego Promed sprawuje opiekę nad pacjentami ze zdiagnozowaną chorobą nowotworową lub z podejrzeniem choroby nowotworowej. Lekarze specjaliści określają rozpoznanie choroby oraz przygotowują strategię działania w związku z leczeniem choroby nowotworowej oraz kompleksowym nadzorem nad zdrowiem pacjenta. Poradnia onkologiczna kieruje swoich pacjentów na jak najszybszą diagnostykę onkologiczną oraz w pełni koordynuje proces diagnostyczno-leczniczy. Zadaniem lekarza specjalisty jest również informowanie pacjenta o najważniejszych aspektach przebiegu jego choroby oraz o procesie terapeutycznym.

Należy pamiętać, że samo zgłoszenie się do lekarza nie przesądza o istnieniu choroby nowotworowej. Odpowiednio wczesna rejestracja się do poradni onkologicznej w razie wystąpienia niepokojących objawów jest niezwykle ważna, bowiem bardzo często skuteczność terapii uzależniona jest od szybkiego rozpoczęcia procesu leczniczego.

Najczęściej leczone choroby w ramach Poradni Onkologicznej w Jeleniej Górze:

W ramach Poradni Onkologicznej udzielane są świadczenia medyczne w zakresie:

Cennik usług komercyjnych:

Konsultacja onkologa

210 zł

Konsultacja ginekologiczna onkologiczna z badaniem USG

300 zł