Centrum Medyczne Promed w zakresie Poradni Medycyny Pracy w Jeleniej Górze udziela świadczeń zdrowotnych w ramach prywatnych umów z pracodawcami oraz komercyjnie.

Lekarze przyjmujący w ramach Poradni Medycyny Pracy w Jeleniej Górze

Poradnia Medycyny Pracy zajmuje się profilaktyką, diagnostyką i leczeniem chorób związanych ze środowiskiem zawodowym. W przychodni mogą Państwo wykonać badania laboratoryjne i diagnostyczne w zakresie badań profilaktycznych wstępnych, okresowych, kontrolnych i sanitarnych dla różnych grup zawodowych. Zakres badań i konsultacji specjalistycznych jest zależny od zawartych na skierowaniu od pracodawcy informacji o stanowisku pracy, czynnikach szkodliwych i zagrożeniach zawodowych związanych ze środowiskiem pracy.

Centrum Medyczne Promed wykonuje badania kierowców wszystkich kategorii, również korzystających zawodowo z samochodów służbowych, w tym psychotesty.

Do lekarza medycyny pracy na badania wstępne i okresowe należy zgłosić się do Poradni Medycyny Pracy ze skierowaniem od pracodawcy. Pracownicy rejestracji ustalą dogodne terminy badań, które pracownik powinien wykonać przed wydaniem orzeczenia przez lekarza medycyny pracy.

Zachęcamy pracodawców do zawarcia z nami umowy na badania medycyny pracy dla waszych pracowników.

W ramach Poradni Medycyny Pracy w Jeleniej Górze udzielane są świadczenia medyczne w zakresie: