Centrum Medyczne Promed w zakresie Poradni Medycyny Podróży w Jeleniej Górze udziela świadczeń zdrowotnych komercyjnie.

Lekarze przyjmujący w ramach Poradni Chirurgii Naczyniowej:

Odpowiednie przygotowanie zdrowotne do wyjazdu warto rozpocząć od wizyty w specjalistycznej Poradni Medycyny Podróży. W ramach Poradni Medycyny Podróży Centrum Medyczne Promed oferuje kompleksową profilaktykę dla osób wyjeżdżających za granicę, w tym: zaplanowanie niezbędnych szczepień, informacje na temat sytuacji zdrowotnej w miejscu planowanej wycieczki, doradztwo na temat bezpiecznego podróżowania, zalecenia w sprawie skompletowania apteczki podróżnej, a także informacje jak dbać o zdrowie w podróży.

Na wizytę w Poradni Medycyny Podróży najlepiej zapisać się na około 8 tygodni przed planowanym wyjazdem. Pozwoli to na komfortowe zaplanowanie optymalnej profilaktyki oraz dogodny termin przeprowadzenia szczepień. 

Co należy przygotować przed pierwszą wizytą w Poradni Medycyny Podróży w Jeleniej Górze?

 • Termin i charakter wyjazdu
 • Trasę podróży
 • Listę przyjmowanych leków
 • Informacje o przebytych chorobach – ostatnich i przewlekłych
 • Informacje o uczuleniach
 • Dokumentację przebytych szczepień ochronnych
 • Informację o ewentualnej obecnej lub planowanej ciąży
 • W przypadku dzieci dodatkowo Książeczkę Zdrowia Dziecka

Najczęściej wykonywane szczepienia w Centrum Medycznych Promed:

 • Szczepienie WZW A
 • Szczepienie WZW B
 • Szczepienie WZW A + B
 • Szczepienie na Dur Brzuszny
 • Szczepienie na Polio
 • Szczepienie na Kleszczowe Zapalenie Mózgu
 • Szczepienie na Żółtą Febrę
 • Szczepienie na Błonicę, Tężec, Krztusiec
 • Szczepienie na Meningokoki
 • Szczepienie na Pneumokoki
 • Szczepienie na Odrę, Świnkę, Różyczkę
 • Szczepienie na Ospę Wietrzną

Cennik usług komercyjnych:

Konsultacja lekarza medycyny podróży

50 - 100 zł