Centrum Medyczne Promed w zakresie Poradni Kardiologicznej w Jeleniej Górze udziela świadczeń zdrowotnych w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia na podstawie skierowania od lekarza udzielającego świadczeń na podstawie umowy z NFZ, prywatnych ubezpieczeń medycznych oraz komercyjnie.

Lekarze przyjmujący w ramach Poradni Kardiologicznej w Jeleniej Górze

W ramach poradni kardiologicznej lekarze specjaliści udzielają pacjentom kompleksowych porad w zakresie chorób serca i układu krążenia, w tym choroby niedokrwiennej serca, nadciśnienia tętniczego, zaburzeń rytmu, kardiomiopatii, wad serca i innych, a także wykonują badania diagnostyczne takie jak: holter EKG, holter ciśnieniowy oraz próby wysiłkowe.

Poradnia Kardiologiczna dysponuje nowoczesnym i zaawansowanym technologicznie sprzętem diagnostycznym w postaci aparatu USG dedykowanego schorzeniom kardiologicznym - Vivid S6 firmy General Electric z głowicą matrycową do wykonywania badań echokardiograficznych i przepływów naczyniowych m.in. z funkcjami dopplera, dopplera tkankowego, dopplera duplex i innymi niezbędnymi do precyzyjnej diagnostyki układu krążenia.

Profesjonalny zespół lekarzy Centrum Medycznego Promed wraz z najwyższej klasy sprzętem medycznym umożliwiają pełną diagnostykę kardiologiczną układu sercowo – naczyniowego.

Najczęściej leczone choroby w ramach Poradni Kardiologicznej w Jeleniej Górze:

 • Choroby serca
 • Choroby układu krążenia
 • Choroba niedokrwienna serca
 • Nadciśnienie tętnicze
 • Zaburzenia rytmu serca
 • Kardiomiopatia
 • Wady serca
 • Miażdżyca
 • Udar mózgu
 • Zawał mięśnia sercowego
 • Schorzenia zatorowe

W ramach Poradni Kardiologicznej udzielane są świadczenia medyczne w zakresie:

Cennik usług komercyjnych:

Konsultacja kardiologa

200 zł

Konsultacja kardiologa z USG serca

330 zł

Echokardiografia serca

200 zł

Holter EKG

180 - 600 zł

Holter ciśnieniowy (24 godziny)

180 zł

Próba wysiłkowa

280 zł